AY Footcare vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via ayfootcare@gmail.com.

Artikel 1 Wie zijn wij?

AY Footcare is een eenmanszaak, gevestigd te (3144 GB) Maassluis aan de Botter 21. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75873397. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren. 

Wanneer u een behandeling volgt, verwerk ik uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt daarbij denken aan gegevens over uw gezondheid, medisch verleden en probleempunten alsmede foto’s van uw voeten en in geval van een medische behandeling gegevens van uw verzekering en eventuele persoonsgegevens die u op het intakeformulier invult, waaronder uw BSN. Daarnaast kunnen wij de gegevens van uw huisarts, podoloog of andere specialist verwerken. Wij gebruiken deze gegevens om u een zo goed mogelijke behandeling te kunnen bieden. Wij bewaren deze gegevens bij niet-medische behandeling tot 7 jaar na de laatste behandeling en bij medische behandelingen tot 20 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Wij zijn voor medische behandelingen verplicht om een medisch dossier bij te houden. In dit (elektronische) dossier verwerken wij naast bovenstaande gegevens tevens verslagen en eventuele opnames van onze behandelingen. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bewaren wij uw dossier tot 20 jaar gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is voor de behandeling. 

Wanneer u als bedrijf een cursus volgt, verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens. Wij verwijderen deze gegevens 7 jaar na uw laatste bestelling.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om voor- en na foto’s aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin foto’s of video’s met eventueel (social media) naam wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor heeft gegeven. Wij bewaren deze content onbeperkt in ons archief, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bank- of verzekeringsgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u verwijderen, dan wel anonimiseren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 1 jaar na afhandeling bewaren.


Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam en e-mail voor direct marketing. Optioneel kunt u ook uw geboortedatum invullen voor een leuke verrassing op uw verjaardag. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Meta Pixel en zijn aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. U leest meer over deze cookies en de persoonsgegevens die zij verwerken in ons cookiestatement.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, adres, geboortedatum, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam, eventuele foto en inhoud van uw bericht. Met het schrijven van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons.

Wij verwerken uw naam, e-mailadres, eventuele gravatar, website en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren totdat u uw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Wanneer u zich inschrijft voor een van onze webinars, trainingen of gratis producten, vragen wij om uw naam en e-mailadres. Zo kunnen wij u toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Wij verwijderen deze gegevens na afronding van datgene waarvoor u zich had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens uw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Ten behoeve van uw persoonlijke account in de academy verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met uw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren deze accountgegevens, evenals de eventuele reacties die u in de community plaatst, totdat u uw account verwijdert of geen toegang meer heeft tot de content.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons laat verwerken.

  1. 1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.
  2. 2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kunt u bezwaar maken.
  4. 4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. 5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar ayfootcare@gmail.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar ayfootcare@gmail.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.